Skip to content

Hydro er et av verdens ledende globale selskaper innen aluminium og fornybar energi. Vi leverer produkter av høy kvalitet til kunder på alle kontinenter og til alle tenkelige produkter. De siste tiårene har vi også jobbet aktivt for å sikre at vi reduserer vårt fotavtrykk både i produktene vi leverer og egen drift.

Vi har kompetansen og erfaringen til å fortsette å være ledende innen lavkarbonaluminium og fornybar energi. Det er kjernevirksomheten vår, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre mer. Vi vil også trappe opp innsatsen og vokse på nye områder.

Dette gjør vi for å utnytte mulighetene i en ny virkelighet. Vår strategiske retning for 2030 er bygget på fire viktige områder for å lede overgangen til grønn aluminium:

  • Øke vekstinvesteringene innen resirkulering og ekstrudering for å gripe de markedsmulighetene som oppstår fra det grønne skiftet
  • Øke ambisjonene innen fornybar kraftproduksjon
  • Gjennomføre vårt ambisiøse veikart for avkarbonisering og teknologi, og øke innsatsen for å bidra til en naturpositiv og rettferdig omstilling
  • Forme markedet for grønnere aluminium i samarbeid med kundene

Så hva skiller oss fra andre?

Vi har et sterkt fundament å bygge på, med ekspertise og kompetanse opparbeidet gjennom 118 år med utvikling av bærekraftig virksomhet. Vi er tusenvis av engasjerte kolleger over hele verden innen energi og aluminium. På mange områder skiller vi oss ut som den fremste i bransjen, med ledende teknologi og kunnskap.

Basert på vår ledende posisjon skifter vi nå gir. Frem mot 2030 øker vi ambisjonene våre for vekst innen ekstrudering, resirkuliering og fornybar kraftproduksjon med mål om å fange de markedsmulighetene som oppstår fra det grønne skiftet.” 
Eivind Kallevik, konsernsjef

Dette er naturlige neste skritt, som bygger på grunnlaget for 2025-strategien og utnytter hele verdikjeden til å støtte én felles strategisk ambisjon: Å være en pioner i det grønne skiftet, drevet av fornybar energi.

Fornye aluminiumsindustrien, rett og slett.