Skip to content

Før samarbeidet med Hydro er alle leverandører gjenstand for en kvalifiseringsprosess. Våre bedriftspolicyer angående anskaffelser og kvalifiseringsprosessen er felles for alle forretningsområder.

Bruk koblingene i høyre kolonne for å finne Hydros retningslinjer og verktøy, våre atferdskodeks for leverandører og våre generelle kjøpsbetingelser.

Mer informasjon om HMS-krav og retningslinjer for samfunnsansvar er tilgjengelig på siden Retningslinjer og verktøy (se lenke til høyre).

Overholdelse av de påkrevde standardene skal dokumenteres i kvalifikasjonsdokumentene og kontraktene.

Lokale spesifikasjoner

Vår innkjøpsorganisasjon er desentralisert for å passe de ulike forretningsområdene rundt om i verden. Selv om de spesielle kvalifikasjonskravene kan variere, er våre bedriftspolicyer angående anskaffelser og kvalifiseringsprosessen felles for alle virksomhetsområder .

Med mindre annet er avtalt, eller med mindre landsspesifikke generelle kjøpsvilkår gjelder, skal Hydro Extrusions standard kjøpsvilkår gjelde. De blir automatisk innlemmet ved referanse i hver kjøpsordre som sendes inn av Hydro Extrusions AS eller Hydro Extruded Solutions AS eller noen av dets datterselskaper til en leverandør eller noen av dets tilknyttede selskaper.

Hydro Extrusions Generelle kjøpsvilkår

Aksept av enhver kjøpsordre er uttrykkelig begrenset til disse standardvilkårene for kjøp og Hydro protesterer mot og avviser andre eller tilleggsvilkår gitt som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser som er godkjent, levert med eller inneholdt i leverandørens tilbud, bekreftelse eller aksept av en kjøpsordre eller lignende dokument skal utgjøre en del av partenes kontrakt og er automatisk ugyldig, erstattet og har ingen rettskraft eller virkning.

Hvis land- eller stedsspesifikke generelle kjøpsvilkår gjelder, kan disse finnes under de land- eller stedsspesifikke sidene .

Med mindre annet er avtalt, eller med mindre landsspesifikke generelle kjøpsvilkår gjelder, skal Hydro Aluminiums generelle vilkår for kjøp av varer og tjenester gjelde. De blir automatisk innlemmet ved referanse i hver kjøpsordre som sendes inn av Hydro Aluminium eller noen av dets datterselskaper til en leverandør eller tilknyttede selskaper.

Hydro Aluminium Generelle innkjøpsbetingelser

Hydro Aluminium Generelle vilkår for varer og tjenester (norsk)

Aksept av enhver kjøpsordre er uttrykkelig begrenset til disse standard vilkår og betingelser for kjøp, og Hydro protesterer mot og avviser andre eller tilleggsvilkår gitt som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser som er godkjent, levert med eller inneholdt i leverandørens tilbud, bekreftelse eller aksept av en kjøpsordre eller lignende dokument skal utgjøre en del av partenes kontrakt og er automatisk ugyldig, erstattet og har ingen rettskraft eller virkning.

Med mindre annet er avtalt, eller med mindre landsspesifikke generelle kjøpsvilkår gjelder, skal Hydro Energis generelle vilkår for kjøp av varer og tjenester gjelde. De blir automatisk innlemmet ved referanse i hver kjøpsordre som sendes av Hydro Energy eller noen av dets datterselskaper til en leverandør eller noen av dets tilknyttede selskaper.

Aksept av enhver kjøpsordre er uttrykkelig begrenset til disse standard vilkår og betingelser for kjøp, og Hydro protesterer mot og avviser andre eller tilleggsvilkår gitt som svar. Ingen andre vilkår eller betingelser som er godkjent, levert med eller inneholdt i leverandørens tilbud, bekreftelse eller aksept av en kjøpsordre eller lignende dokument skal utgjøre en del av partenes kontrakt og er automatisk ugyldig, erstattet og har ingen rettskraft eller virkning.

Hydro Generelle betingelser Vare og tjenester
Hydro Generelle betingelser for kjøp av varer og tjenester (norsk)

I Brasil har vi en sentralisert innkjøpsprosess for vår virksomhet som betjener flere forretningsområder.

For å bli registrert som leverandør i Hydros database, trenger vi at du fyller ut et forutsetningsspørreskjema som viser din og Hydros forpliktelse til å overholde juridiske, regulatoriske menneskerettigheter, integritet og andre forpliktelser.

Gå til registreringsskjema for leverandører