Skip to content

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 33 000 ansatte fordelt på mer enn 140 lokasjoner i 40 land.

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.