Skip to content

Aluminium spiller en viktig rolle i dagliglivet vårt. Fra bygningene vi bor i og teknologien som knytter oss sammen, til bilene, skipene og togene som tar oss med på reiser, nær og fjernt. Den lave vekten, holdbarheten og at aluminium kan resirkuleres i det uendelige har posisjonert den som ikke bare viktig for urbaniseringen, men også for det grønne skiftet. 

Men for å kunne ta det endelige steget inn i rollen som et bærekraftig materiale for fremtiden, må aluminiumsproduksjonen endres. Aluminium alene står for to prosent av de globale CO2e-utslippene, og produksjonen involverer gruvedrift i områder med fattigdom og viktige økosystemer. Å redusere disse påvirkningene til null krever en mangefasettert tilnærming til avkarbonisering, samtidig som vi tar hensyn til den sosiale og miljømessige påvirkningen av virksomheten vår. Det krever med andre ord en fornyelse av aluminiumsindustrien. 

Vi har gjort det før. Siden Hydro ble grunnlagt i 1905, har vi forsøkt å løse de største utfordringene i vår tid. Fra gjødselproduksjon for å kunne å brødfø en sultende befolkning, til olje og gass for å drive samfunnsutviklingen fremover, gjennomfører vi nå en fornyelse innenfor aluminiumsproduksjon for å kunne levere grønnere materialer til produkter som er avgjørende for å opprettholde den raske utviklingen verden opplever.

Vi leder allerede an i overgangen med lavkarbon og resirkulerte aluminiumsprodukter som har et fotavtrykk som er mindre enn en fjerdedel av gjennomsnittet i vår industri.

Siden 1990-tallet har vi redusert utslippene fra våre norske aluminiumsverk med mer enn 50 prosent. Innen 2030 vil vi redusere våre totale karbonutslipp med 30 prosent og levere netto-null aluminium i industriell skala.

I det vi nå tar neste skritt mot å være pionerer innen overgangen til grønn aluminium, tenker vi radikalt nytt om hvert eneste trinn i vår verdikjede, sikrer åpenhet og minimerer praksis som kan være skadelig fra gruve til sluttprodukt. Vi mener at det ikke kan finnes materialer med nullutslipp uten naturpositivitet og en rettferdig overgang.

For å forbedre vår tredoble bunnlinje vil vi: 

  • sikre en rettferdig overgang ved å skape arbeidsplasser, støtte lokalsamfunnene med utdanning og sosiale programmer, og sikre at leverandørene våre respekterer menneskerettighetene. 
  • minimere miljøpåvirkningen vår ved å investere i forskning, rehabilitere gruveområder og bruke innovasjon i driften for å håndtere avfall og beskytte biologisk mangfold.
  • avkarbonisere ved å skifte til fornybare energikilder der det er mulig, øke avfallsinnsamling og resirkulering, og implementere banebrytende smelteverksteknologi som fjerner karbonutslipp fra aluminiumsproduksjon.

Slik fornyer vi aluminumsindustrien

Vi endrer ikke bare vår egen industri, men er en muliggjører også for elbiler, fornybare energikilder og ny teknologi som driver fram det grønne skiftet.

Dette er Hydro Lavkarbon og resirkulert aluminium Bærekraft i Hydro