Skip to content

Aluminiumproduksjonen i Sunndal startet i 1954. Søderberg-anlegget med 300 elektrolyseceller var i drift fram til 2002. I 1969 ble produksjonskapasiteten fordoblet til 120.000 tonn da et moderne prebake-anlegg (SU3) med 168 celler kom i drift. I perioden 2000-2004 ble Hydro Sunndal metallverk modernisert og produksjonen utvidet. Søderberg-anlegget ble faset ut og et nytt prebake-anlegg (SU4) med 340 celler av Hydros egen elektrolyseteknologi ble faset inn. Samtidig ble kapasiteten i støperiet økt gjennom etablering av nye støpesentre. Hjelpeanleggene ble også oppgradert for å møte nye miljø- og kvalitetskrav.

I dag er den totale produksjonskapasiteten ved Hydro Sunndal 400.000 tonn elektrolysemetall. Støperikapasiteten har også blitt økt til over 500.000 tonn ferdigprodukter. I tillegg produserer verket 80.000 tonn anoder per år.

I tilknytning til metallverket ligger også et av Hydros metallurgiske forskningssentre (RDS), Hydro Accounting Competence Center (ACC) og utstyrsbedriften Hycast AS.

Sertifiseringer:   

Kvalitetsstandarden ISO 9001
Miljøstandarden ISO 14001   
Energistandarden ISO 50001
Helse og sikkerhet OHSAS 18001
Teknisk spesifikasjon ISO/TS 16949   

Enheter i Sunndal

Hycast AS Hydro ACC Hydro Aluminium AS Sunndal Primary Production