Skip to content

Organisasjon & ledelse

Hydro er registrert i Norge og konsernets styringsstruktur er bygget på norsk selskapsrett. Hydro retter seg etter de krav som er gjeldende i landene der Hydro-aksjen er notert og jobber ellers etter prinspipper for styringssystemer og styringsstrukturer som anses gunstig for selskapets utvikling.