Skip to content

Experter på aluminiumdesign

Oavsett om du vill byta ut en befintlig stålkomponent till högkvalitativt aluminium eller utveckla en ny produkt helt från scratch så har vi kunskapen och expertisen som krävs för att skapa kostnadseffektiva, korrosionsbeständiga, hållbara och lätta produkter.

Som kund har du tillgång till vårt kompetenta team av metallurger, kemister, metallografer, fysiker, designers, mekaniska ingenjörer och tekniker – alla specialister inom aluminium.

Våra applikationsingenjörer hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Forskning och utveckling

Våra initiativ till innovation och teknologi stimulerar till och utgör en aktiv del av Hydros affärsutveckling och tekniska utveckling av produkter och processer inom hela koncernen, till exempel:

  • Förbättring av befintliga produkter och processer
  • Teknisk service och problemlösning
  • Möjliggörande av teknik, innovation och immateriella rättigheter

Prototyper

Vi är den enda kontaktpunkten du behöver för att framställa prototyper till aluminiumprodukter. Vår expertvägledning inom konstruktion och design kan i kombination med prototypmöjligheterna förkorta din utvecklingscykel och förbättra din produktdesignprocess med hjälp av en aluminiumprototyp.

FoU-analys

Vi erbjuder även möjligheter till forskning och analyser. Vi använder avancerade datorsimuleringar för att identifiera de bästa designlösningarna, vilket ger lägre kostnader och kortare ledtider i utvecklingsprocessen.

Kontakta oss om du vill diskutera ditt affärsprojekt
Utveckling Forskning Innovation med aluminium