Skip to content
Årsredovisningar och investerarinformation finns på vår globala webbplats

Vi är ett ledande aluminium- och energiföretag som strävar efter en hållbar framtid. Vårt mål är att skapa mer hållbara samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt. Vi levererar aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp till kunder över hela världen, med stöd av en integrerad värdekedja till lågkostnad som drivs av förnybar energi.

Aluminium är en viktig möjliggörare för den gröna omställningen, och mot 2030 ser vi en ökande efterfrågan på aluminium med låga koldioxidutsläpp, särskilt från elfordon, solkraft och elektriska system.  Dessutom finns det en efterfrågan på aluminium som en lättare, billigare och mer hållbar ersättning till koppar.  

Medan den totala efterfrågan på aluminium förväntas öka med cirka 3 procent per år fram till 2030, förväntas efterfrågan på koldioxidsnålt primäraluminium växa med cirka 20 procent och återvunnet aluminium med 5–6 procent per år. Vi har en unik position för att lyckas i denna nya verklighet och kan använda den integrerade värdekedjan för att leverera aluminiumprodukter med låga koldioxidutsläpp, komplett med spårbarhet och transparens i varje steg från gruva till produkt.