Skip to content

Förnybar energi är grunden för allt vi gör. Det har varit vårt fokus i mer än ett sekel och vi har använt det för att ge lösningar på klimatförändringar, elektrifiering och urbanisering. 

Idag har vi ett uppdrag att vara pionjärer inom den gröna omställningen för aluminium. Baserat på vattenkraft, sol- och vindkraft producerar vi aluminium med ett koldioxidavtryck som är cirka 75 procent lägre än det globala genomsnittet. 

I Norge är Hydros primära aluminiumproduktionskapacitet 100 procent försörjd med förnybar energi. Över hela världen ligger vår andel förnybar energi på över 70 procent, vilket har en betydande inverkan när det gäller minskning av koldioxidutsläppen. 

Den gröna omställningen kommer inte att vara möjlig utan mer förnybar energi till ett överkomligt pris. Vi tar steget längre och utvecklar mer förnybar energi för våra fabriker på våra kärnmarknader.  

Grön vätgas och batterier är också avgörande för att nå nettonollutsläpp. Hydro har producerat världens första framgångsrika batch aluminium med grön vätgas som energikälla. Vi fortsätter att utveckla nya pilotprojekt som syftar till att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet och producera nästan koldioxidfritt aluminium.  

Sedan 2017 har Hydro aktivt engagerat sig i utvalda företag inom batterivärdekedjan. Vårt mål är att utveckla ledande hållbara batteriverksamheter i Europa.

Läs mer om energi på vår globala webbplats