Skip to content

Bauxit a oxid hlinitý

Bauxit a oxid hlinitý predstavujú prvé dva články v hodnotovom reťazci na ceste k hliníkovému kovu, a teda k hliníkovým výrobkom. Bauxitové bane spoločnosti Hydro v Brazílii.

alumina freighter at shore

Bauxit

Hliník je tretí najpočetnejšie zastúpený prvok v zemskej kôre. Existujú rôzne odlišné prvky. Bauxit je najbežnejšia surovina používaná na výrobu hliníka.

Ložiská bauxitu sa nachádzajú najmä v rámci širokého pásu okolo rovníka. Bauxitové bane spoločnosti Hydro sú umiestnené v štáte Pará na úplnom severe Brazílie. Veľká časť bauxitu spoločnosti Hydro sa ďalej spracúva vo vlastných závodoch spoločnosti, no časť sa predáva aj priamo ďalším firmám.

Hliník

Surovina potrebná na výrobu primárneho hliníka je oxid hlinitý nazývaný aj alumina. Je to biely prášok vyrábaný rafináciou bauxitu. Na výrobu jednej tony hliníka elektrolytickým procesom treba približne dve tony oxidu hlinitého. Oxid hlinitý sa používa aj na rôzne ďalšie účely, napríklad na čistenie vody a ako aditívum v rôznych aplikáciách.

Spoločnosť Hydro vyrába oxid hlinitý v brazílskom závode Hydro Alunorte, čo je najväčšia rafinéria oxidu hlinitého na svete. Jeho časť sa používa ako základ pre vlastnú výrobu hliníka spoločnosti Hydro, no veľká časť sa aj predáva iným firmám.

Recommended for you