Skip to content

Presné rúry

S vyše 30 ročnými skúsenosťami získanými pri dodávaní pre automobilový priemysel a sektor HVAC&R je spoločnosť Hydro zjavným lídrom na trhu v oblasti poskytovania hliníkových riešení pre aplikácie v oblasti prenosu tepla.

large stack of tubes

Okrem aplikácií v oblasti prenosu tepla dodávame našim zákazníkom hliníkové rúry pre aplikácie v oblasti plynu/kvapalín, konštrukcií, solárnej tepelnej energie a v oblasti okrajových trhov, ako sú železnice, ťažké vozidlá a geotermálna energia.

Naše riešenia

 • Lisované rúrky
 • Konštrukčné výrobky vrátane presných tvarov, káblov a sád vodičov.
 • Riešenia povrchovej úpravy vrátane materiálu Hycot, zinkového striekania, taviva a povrchovej úpravy silflux na spájkovanie
 • Špeciálne zliatiny so zvýšeným výkonom v prípade korózie

Hlavné charakteristiky

 • Ľahké rúrky
 • Výkon v oblasti prenosu tepla
 • Zníženie celkových nákladov v porovnaní s meďou
 • Recyklovateľný materiál
 • Odolnosť voči korózii

Oblasti aplikácie

 • Aplikácie v oblasti prenosu tepla pre automobilový trh
 • Aplikácie v oblasti prenosu tepla pre trh HVAC&R (kúrenie, vetranie, klimatizácia a chladenie)
 • Klimatizačné inštalácie
 • Priemyselné aplikácie
 • Solárna tepelná energia

Ako vám môžeme pomôcť

 • Široký sortiment výrobkov vysokej kvality
 • Riešenia, ktoré spĺňajú vaše požiadavky v oblasti trvalej udržateľnosti
 • Zlepšená globálna prítomnosť
 • Silné spojenie skúseností, znalostí a technických schopností
 • Odborníci v oblasti hliníka vás podporujú pri každom kroku projektu – od výberu správnych rozmerov a zliatín pre vašu aplikáciu až po poskytovanie hlbokých znalostí metalurgie, metód spájania a spájkovania

Recommended for you