Skip to content

Zníženie nákladov na železničné stĺpy, nie ich bezpečnosti

Naše stĺpy osvetlenia a stĺpy pre signalizačné zariadenia pre železničnú infraštruktúru sú nákladovo efektívne a vyžadujú nízku údržbu.

railway station. poles holding cables and lights

Inštalácia a údržba stĺpov pre dopravné signalizačné zariadenia, stĺpov osvetlenia a stĺpov pre kamery železničných staniciach a pozdĺž tratí môže byť drahá. Keď si vyberiete hliníkový stĺp, môžete si zvoliť aj nákladovo efektívny a bezpečný stĺp s nízkou údržbou.

Rýchlo, jednoducho a bezpečne so stĺpmi, ktoré možno zdvíhať a spúšťať

Ponúkame hliníkové stĺpy, ktoré možno zdvíhať a spúšťať a možno ich použiť pre dopravné signalizačné zariadenia, osvetlenie a kamery. Tento sklopný stĺp môže mať výšku až osem metrov a rýchlo a bezpečne spustiť ho možno ručne. Znižuje náklady na údržbu a potrebu žeriavov.

Sklopný mechanizmus je zabudovaný do telesa stĺpu z lisovaného hliníka a pre nezasväteného je neviditeľný. Je ideálny pre miesta, kde je problémom vandalizmus, pretože nepriťahuje pozornosť.

S našimi stĺpmi, ktoré možno zdvíhať a spúšťať, sa rýchlo, jednoducho a bezpečne manipuluje, pretože hliník má nízku hmotnosť.

Na stĺpy s kamerami môžeme pripevniť funkcie ako protivandalské kolíky, ktoré zabezpečia, že na kamery nikto nedosiahne.

Recommended for you