Skip to content

Plochooválne trubice pre chladiče

Spolu s našimi zákazníkmi sme navrhli a stále vyvíjame nové trubice so zlepšenými vlastnosťami, ktoré čelia týmto novým výzvam chladiacich zariadení.

shaped tubes

Od úplného začiatku sú automobilové motory chladené vzduchovo-kvapalinovými systémami. Sú stále moderné, dnes však nové aplikácie, napríklad vzduchovo-kvapalné chladiče plniaceho vzduchu a chladiče kontaktových batérií, zvyšujú svojimi nepriamymi slučkami tepelnú záťaž hlavného systému.

Spolu s našimi zákazníkmi sme navrhli a stále vyvíjame nové trubice so zlepšenými vlastnosťami, ktoré čelia týmto novým výzvam chladiacich zariadení a ktoré nie sú umiestnené v blízkosti toku chladiaceho vzduchu na prednej strane vozidla. Okrem tradičných plochooválnych trubíc v mnohých rozmeroch ponúkame zvárané trubice typu B s jamkovanými povrchmi.

Recommended for you