Skip to content

Welcome to Hydro

Sale of Hydro Rolling business area completed

Hydro has completed the sale of its rolling business area to KPS Capital Partners

Read more
Hydro Rolling

Om Hydro

simplified illustration of a world map

40  länder

30,000 anställda

 

Hydro är ett ledande industriföretag som strävar efter en hållbar framtid. Vårt syfte är att skapa mer livskraftiga samhällen genom att utveckla naturresurser till produkter och lösningar på innovativa och effektiva sätt. 

 

Hydro - en överblick