Skip to content

Innan leverantörer börjar samarbeta med Hydro måste de genomgå en kvalificeringsprocess. Våra riktlinjer för upphandling och kvalificering gäller för alla våra affärsområden.

Använd länkarna i högerkolumnen för att hitta Hydros policyer och verktyg, vår uppförandekod för leverantörer och våra allmänna inköpsvillkor.

Mer information om HSE-krav och policyer för företagens sociala ansvar finns på sidan Policyer och verktyg (se länk till höger).

Överensstämmelse med erforderliga standarder måste dokumenteras i kvalifikationsdokumenten och kontrakten.

Lokala specifikationer

Vår inköpsorganisation är decentraliserad för att passa de olika affärsområdena runt om i världen. Även om särskilda kvalifikationskrav kan skilja sig åt, är våra företagspolicyer gällande upphandling och kvalificeringsprocessen gemensamma för alla affärsområden.

Om inte annat avtalats, eller om inte landsspecifika allmänna inköpsvillkor gäller, ska Hydro Extrusions standardinköpsvillkor gälla. De införlivas automatiskt genom referens i varje inköpsorder som skickas av Hydro Extrusions AS eller Hydro Extruded Solutions AS eller något av dess dotterbolag till någon leverantör eller något av dess dotterbolag.

Hydro Extrusions Allmänna inköpsvillkor

Godkännandet av en inköpsorder är uttryckligen begränsat till dessa standardvillkor för köp och Hydro invänder mot och avvisar alla andra eller ytterligare villkor som tillhandahålls som svar. Inga andra villkor eller villkor som godkänns, levereras med eller ingår i leverantörens offert, bekräftelse eller godkännande av en inköpsorder eller liknande dokument ska utgöra en del av parternas avtal och ogiltigförklaras, ersätts automatiskt och saknar juridisk kraft eller verkan.

Om lands- eller platsspecifika allmänna köpvillkor gäller, finns dessa under de lands- eller platsspecifika sidorna .

Om inte annat avtalats, eller om inte landsspecifika allmänna köpvillkor gäller, ska Hydro Aluminium Allmänna villkor för köp av varor och tjänster gälla. De införlivas automatiskt genom referens i varje inköpsorder som skickas av Hydro Aluminium eller något av dess dotterbolag till någon leverantör eller något av dess dotterbolag.

Hydro Aluminium Allmänna inköpsvillkor

Hydro Aluminium Allmänna villkor för varor och tjänster (norska)

Godkännandet av en inköpsorder är uttryckligen begränsat till dessa standardvillkor för köp och Hydro invänder mot och avvisar alla andra eller ytterligare villkor som tillhandahålls som svar. Inga andra villkor eller villkor som godkänns, levereras med eller ingår i leverantörens offert, bekräftelse eller godkännande av en inköpsorder eller liknande dokument ska utgöra en del av parternas avtal och ogiltigförklaras, ersätts automatiskt och saknar juridisk kraft eller verkan.

Om inte annat avtalats, eller om inte landsspecifika allmänna inköpsvillkor gäller, ska Hydro Energy Allmänna villkor för köp av varor och tjänster gälla. De införlivas automatiskt genom referens i varje inköpsorder som skickas av Hydro Energy eller något av dess dotterbolag till någon leverantör eller något av dess dotterbolag.

Godkännandet av en inköpsorder är uttryckligen begränsat till dessa standardvillkor för köp och Hydro invänder mot och avvisar alla andra eller ytterligare villkor som tillhandahålls som svar. Inga andra villkor eller villkor som godkänns, levereras med eller ingår i leverantörens offert, bekräftelse eller godkännande av en inköpsorder eller liknande dokument ska utgöra en del av parternas avtal och ogiltigförklaras, ersätts automatiskt och saknar juridisk kraft eller verkan.

Hydro Allmänna villkor Bra och tjänster
Hydro Generelle villkor för köp av varor och tjänster (norska)

Leverantörsportal