Skip to content

Hydro Bauxite & Alumina

Bauxit och aluminiumoxid utgör de två första länkarna i värdekedjan i aluminiumindustrin. Vår verksamhet innefattar en av världens största bauxitgruvor och världens största raffinaderi för aluminiumoxid.

Våra bauxitgruvor ligger i den brasilianska delstaten Pará i norra delen av landet. En betydande del av Hydros bauxit förädlas i företagets egna anläggningar men en viss del av det säljs direkt till andra företag.

Vi producerar aluminiumoxid på Hydro Alunorte i Brasilien. En del av detta används som bas för Hydros egen aluminiumproduktion men mycket säljs också vidare till andra företag.

 

Fakta

  • 3 746 anställda
  • 28 548 intäkter (MNOK)