Skip to content

Samarbete - avgörande redan från början

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, som man brukar säga. Detta gäller för vårt företag och relationerna med våra kunder och partners. Det gäller också för vårt engagemang i de samhällen där vi är verksamma lokalt och globalt. Ingen är perfekt. Ingen kan allting. Det är därför det är så viktigt att ha skickliga och lojala kollegor som samarbetar. Det är därför bra affärspartners och en öppen kunddialog är avgörande för att nå framgång. Och det är därför ömsesidig respekt och öppenhet är en förutsättning för allt vi gör, i alla delar av världen.

Detta kräver samarbete.

Relaterade dokument