Skip to content

Vi er ansvarlige for at udvikle nye forretningsmuligheder for Hydro inden for både vedvarende energi, brint og batterier, og vi yder support til resten af Hydros forretningsområder om kontrakter, forsyningssikkerhed og betingelser for energirammer. 

Power Operations er ansvarlig for vores fysiske drift, herunder vores vandkraftportefølje i Norge, og vindmølleparkdriften i Tonstad, Norge. Vi er operatører af 40 kraftværker i Norge, med en samlet produktion på 13,7 TWh vedvarende elektricitet i et normalt år - tæt på 10 procent af produktionen i Norge. 

Energy Markets er en betydelig markedsaktør i Norden og Brasilien, der optimerer vores elporteføljer på markederne fra dag til dag. 

Vores projektenhed udvikler og udfører projketerne på tværs af virksomheden med bred ingeniørekspertise og erfaring fra store industriprojekter. 

Nye muligheder i energiomstillingen

Udover vores Operations, Markets and Projects-portefølje er vi også aktive udviklere af forretningsmuligheder inden for vedvarende energi, brint og batterier, hvor vores evner matcher megatrends. 

Batteriets forretningsenhed i Hydro Energi udvikler nuværende aktiver og udforsker yderligere forretningsmuligheder inden for batteriværdikæden. 

Hydro Rein tilbyder vedvarende energiløsninger til mere bæredygtige industrier. Hydro Rein, der er etableret som et seperat selskab, letter adgangen til vedvarende energi til en overkommelig pris, hentet fra vores portefølje af vand-, sol-, og vindprojekter i Brasilien og Norden. Vi leverer også løsninger i industriel skala for at forbedre energieffektiviteten, reducere emissioner og reducere omkostningerne. 

Hydro Harvand, et fuldt ejet Hydro-selskab, tilbyder grønt brint fremstillet af vedvarende energi og industrielle brændstofskifteløsninger for at hjælpe med at bringe verden til nul-emmisioner. Vi vil udvikle, drive og eje grønne brintanlæg og levere vores ekspertise til kunder inden for tung industri, maritim sektor og tung transport for at sætte dem i stand til at omstille til vedvarende energi. Disse sektorer udgør næsten 30 procent af den globale CO2-udledning, men med grøn brint kan vi ændre det. Vi kan konvertere nul-emission, vedvarende energi til brint til input i industrielle processer og også som brændstof til skibsfart og lastbilkørsel. 

Energi brugt i aluminiumsproduktion

Da det kræver meget energi at producere primært aluminium, er det meget vigtigt at bruge energikilder, der efterlader et lille CO2-aftryk. Et aluminiumsværk, der baserer sin elektricitet på kul, efterlader et CO2-fodaftryk fem gange større end et, der baserer sin produktion på elektricitet fra vedvarende kilder. 

Hydros primære aluminiumsproduktionskapacitet i Norge er 100 procent forsynet med vedvarende energi. På verdensplan er Hydros tilsvarende andel af vedvarende energi over 70 procent. Ved udgangen af 2018 var Hydro den fjerdestørste køber af vedvarende energi i verden og den største i Europa. 

Hydros lave aluminiums kulstofaftryk er en unik konkurrencefordel, og det er i det stre hele muliggjort af effektiv teknologi og emissionsfri kraft i produktionen af aluminium. 

På disse sider kan du få mere at vide om Hydro Energi og vores strategier.