Skip to content

Vores Power Operations-enhed er ansvarlig for vores fysiske drift, herunder vores vandkraftportefølje i Norge og vindmølleparksdriften i Tonstad, Norge.

Hydro og Lyse, et offentligt ejet elselskab i Norge, har fusioneret elproduktionsaktiver i den sydvestlige region af Norge i et nyt selskab, Lyse Kraft DA, som omfatter Hydros vandkraftaktiver Røldal-Suldal Kraft (RSK) og størstedelen af Lyses elproduktionsportefølje. Efter fusionen er Hydro operatør af 40 kraftværker i Norge med en samlet produktion på 13,7 TWh vedvarende elektricitet i et normalt år. Korrigeret for ejerandele er vores tilsvarende bundne produktion 9,4 TWh.

Vandkraftværkerne, der drives af Hydro, er placeret i fire hovedområder – Telemark, Sogn, Røldal-Suldal og Stavanger – og styres fra et fælles driftscenter på Rjukan i Telemark. Vi ejer også Vigelandsværket i Vennesla og en andel på 33 procent i Skafså Kraftverk ANS i Telemark.

Energimarkeder

Energy Markets-enheden er en betydelig markedsaktør i Norden og Brasilien, der hver dag optimerer vores elporteføljer på markederne i henhold til markedsudsigterne, vejrudsigter og den hydrologiske situation i Hydros vandreservoirer. Ved at udnytte fleksibiliteten i vandkraftværkssystemerne og volatiliteten i spotmarkedsprisen, sigter Hydro mod at realisere en præmie over den gennemsnitlige spotpris. Vores samlede norske elmarkedsportefølje er balanceret i markedet på elbørsen Nord Pool Spot.

I Brasilien har vi etableret et fuldt ejet datterselskab, Hydro Energia, som er blevet en betydelig markedsaktør i den brasilianske energisektor. Hydro Energia er i stand til at levere en række tjenester til både Hydro-enheder og eksterne virksomheder, herunder engros-energiaftaler.

Vores samlede markedsportefølje for el er i øjeblikket omkring 18 TWh om året i Norge, inklusive 15 langsigtede elkontrakter (18 TWh svarer til det årlige forbrug af 900.000 norske husstande om året).

Køb og salg af strøm

Hydro handler hver dag med vandkraft på elbørsen Nord Pool. På denne bøørs købes og sælges strøm, der er produceret fra forskellige kilder til levering næste dag. 

Hvordan købes og sælges strøm?

Handel på elbørsen Nord Pool er baseret på det estimerede forbrug (efterspørgsel) og den planlagte produktion (forsyning) fra elleverandørerne. Begge parter afgiver deres tilbud senest kl. 12.00, og day-ahead-prisen beregnes ud fra tilbud fra købere og sælgere på markedet.

Hvad bestemmer prisen?

I de nordiske lande er der én pris for hele Norden, samt priser for flere regionale prisområder. En grund til, at priserne varierer mellem de forskellige områder, er, at udbud og efterspørgsel efter strøm ikke er lige overalt, og fordi der er begrænsede transmissionsmuligheder tilgængelige i nettet mellem forskellige områder. Vind og regn er typiske faktorer, der kan påvirke udbudssiden af ​​energi, mens temperatur er en, der kan påvirke efterspørgselssiden.

Vind og vejr har indflydelse

Da strømproduktionen er så afhængig af vejret, kan det være svært at forudsige ændringer i produktionen. For eksempel vil mere vind end forventet forøge vindkraftproduktionen. Eller temperaturen kan falde mere end forventet, hvilket øger strømforbruget. Køb og salg som følge af afvigelse fra planlagt produktion eller efterspørgsel sker normalt løbende i løbet af dagen.