Skip to content

En global leder indenfor aluminium

Vi er et fuldt integreret aluminium selskab, der har til formål at skabe et mere levedygtigt samfund ved at forvandle naturressourcer til produkter og løsninger på innovative og effektive måder.

Bauxite mining

I Hydro er vi forpligtet til at skabe langsigtet værdi for vores aktionærer og levere et konkurrencedygtigt aktionær afkast. 

  • Attraktive langsigtede industri strukturer: Stigende efterspørgsel af aluminium understøttet af substitutions tendenser. 
  • Synergi og fleksibilitet indenfor en fuldt integreret aluminiums værdikæde: fra råmaterialer til slutkunde løsninger og genbrug i lukkede kredsløb. 
  • Industriledelse i bæredygtighed som en langsigtet tilladelse til drift: branchens laveste udledning af kulstof, understøttet af en høj andel af vedvarende energikilder og fortsat vækst indenfor genanvendelse. Vi investerer meget i HSE og CSR/ESG initiativer. 
  • Værditilførsel gennem high-end produkter baseret på teknologisk lederskab og innovation: vores produkt- og procesinnovation omfatter verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduktion på Karmøy Technology pilot anlæg. 
  • Forbedringskultur, operationel og kommerciel ekspertise: vi har en dokumenteret historik af løbende effektivitetsforbedringer og stigende indtjeningspotentiale siden 2009. 
  • Stærke relative industri positioner: Aktiver i verdensklasse, high-end produkter og førende markedspositioner. 
  • Finansiel styrke og fleksibilitet: stærk balance og likviditet gør det muligt for os at, navigere i branchens cykliske udsving, gør disciplineret kapitalallokering muligt og resulterer i forudsigeligt og konkurrencedygtigt udbytte.