Skip to content

Forskningsteam i aluminium

Vores forskere arbejder på at udvide grænserne for, hvordan aluminium anvendes. Vi udvikler designløsninger, som udnytter aluminiummets egenskaber, både teknisk og økonomisk.

Akademiske partnere

Vi samarbejder med en række større akademiske institutioner over hele verden. Blandt vores partnere kan nævnes University of Oxford, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Michigan Technological University og Massachusetts Institute of Technology.

Vores forskergrupper samarbejder med udviklingsteams overalt i verden. De understøtter kundeprojekter og sikrer et mere langsigtet perspektiv på dine aluminiumløsninger. Vi kan hjælpe dig med:

  • Forbedring af eksisterende produkter og processer
  • Teknisk service og problemløsning
  • Relevante teknologier/innovation/immaterielle aktiver