Skip to content

Bauxit

Aluminium er det tredje mest almindelige grundstof i jordskorpen. Der findes en række forskellige mineraler. Bauxit er det mest almindelige råmateriale, som anvendes til at producere aluminiumoxid med henblik på fremstilling af metallet aluminium.

Bauxitaflejringer findes hovedsageligt i et bredt bælte omkring ækvator. Hydros bauxitminer er beliggende i staten Pará i den allernordligste del af Brasilien. En betragtelig del af Hydros bauxit videreforarbejdes på virksomhedens egne fabriksanlæg, men dele af den sælges også direkte til andre virksomheder.

Aluminiumoxid

Det råmateriale, som kræves for at producere primæraluminium, er aluminiumoxid (på engelsk: alumina). Det er et hvidt pulver, som produceres ved at raffinere bauxit. Der kræves omkring to tons aluminiumoxid for at producere et ton aluminium via en elektrolytisk proces. Aluminiumoxid bruges også til en række andre formål som f.eks. vandrensning og som tilsætningsstof i forskellige applikationer.

Hydro producerer aluminiumoxid på Hydro Alunorte i Brasilien, verdens største aluminiumraffinaderi. Noget af det bruges som grundlag for Hydros egen aluminiumproduktion, men meget af det sælges til andre virksomheder.

Bauxit Aluminiumoxid