Skip to content

Aluminium speelt een belangrijke rol in vele aspecten van ons leven. Van de huizen waarin we wonen en de technologie die ons verbindt, tot de auto's, schepen en treinen die ons mee op reis nemen, dichtbij en ver weg. Het geringe gewicht, de duurzaamheid en de oneindige recycling mogelijkheden van het materiaal zijn niet alleen essentieel voor de verstedelijking, maar ook voor de groene transitie.  

Maar om in de toekomst volledig in de rol van duurzaam materiaal te kunnen stappen, moet de productie van aluminium veranderen. Alleen al aluminium is verantwoordelijk voor vier procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, en voor de productie ervan wordt er mijnbouw gepleegd in verarmde gebieden en belangrijke ecosystemen. Om die impact naar nul te brengen moeten we decarbonisering vanuit meerdere kanten benaderen, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met de sociale en milieu-impact van onze activiteiten. Met andere woorden, we hebben een gamechanger nodig.  

We hebben het al eerder klaargespeeld. Sinds de oprichting van Hydro in 1905 proberen we oplossingen te vinden voor de meest urgente uitdagingen van het moment. Van kunstmest om een uitgehongerde bevolking te voeden tot olie en gas om een ontwikkelende samenleving vooruit te stuwen, vandaag veranderen wij de aluminiumindustrie om groenere materialen te leveren voor producten die cruciaal zijn om de snelle ontwikkeling van de wereld te ondersteunen.     

We lopen al voorop in de transitie met CO2-arme en gerecyclede aluminiumproducten die een footprint hebben die een kwart bedraagt van het industriegemiddelde — of minder.

Sinds de jaren 90 hebben we de uitstoot van onze Noorse smelterijen met meer dan 50 procent teruggebracht. In 2030 zullen we onze totale CO2-uitstoot met 30 procent hebben teruggebracht en op industriële schaal emissievrij aluminium leveren. 

Nu we de volgende stap zetten als pionier van de transitie naar groen aluminium, nemen we elke stap van onze waardeketen radicaal onder de loep, waarbij we transparantie garanderen en schadelijke praktijken van de mijn tot het eindproduct tot een minimum beperken. Wij geloven dat er geen uitstootloze materialen kunnen worden ontwikkeld zonder een natuurpositieve houding en een rechtvaardige transitie.

Om onze triple bottom line (de drie P's) te verbeteren verplichten we ons ertoe om:  

  • een rechtvaardige transitie te garanderen door banen te verschaffen, de lokale bevolking te ondersteunen met onderwijs en sociale programma's en ervoor te zorgen dat onze leveranciers de mensenrechten hooghouden; 
  • onze milieu-impact zo klein mogelijk te maken door te investeren in onderzoek, oude mijngebieden te saneren en innovatieve werkwijzen toe te passen om afval te beheren en de biodiversiteit te beschermen;   
  • te decarboniseren door waar mogelijk over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen, meer schroot in te zamelen en te recyclen en de meest geavanceerde smelttechnologie in te voeren die de CO2-uitstoot uit de aluminiumproductie haalt. 

Op die manier maken we van de aluminiumindustrie een gamechanger: van materiaal met een hoge uitstoot naar materiaal dat duurzaam is.

We transformeren niet alleen onze industrie, maar maken ook elektrische voertuigen, hernieuwbare energiebronnen en opkomende technologieën mogelijk die de groene transitie aandrijven.

Dit is Hydro Duurzaamheid bij Hydro