Skip to content

Voordat ze met Hydro in zee gaan, doorlopen alle leveranciers een kwalificatieproces. Ons bedrijfsbeleid met betrekking tot inkoop en het kwalificatieproces is gemeenschappelijk voor alle bedrijfsonderdelen.

Gebruik de links in de rechterkolom om Hydro-beleid en -hulpmiddelen, onze Gedragscode voor Leveranciers en onze Algemene Inkoopvoorwaarden te vinden.

Meer informatie over HSE-vereisten en beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen is beschikbaar op de pagina Beleid en hulpmiddelen (zie link rechts).

Naleving van de vereiste normen moet worden gedocumenteerd in de kwalificatiedocumenten en contracten.

Lokale specificaties

Onze inkooporganisatie is gedecentraliseerd om aan te sluiten bij de verschillende bedrijfsgebieden over de hele wereld. Hoewel bepaalde kwalificatievereisten kunnen verschillen, zijn ons bedrijfsbeleid met betrekking tot inkoop en het kwalificatieproces hetzelfde voor alle bedrijfsgebieden .

Tenzij anders is overeengekomen of landspecifieke algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de standaard inkoopvoorwaarden van Hydro Extrusions van toepassing. Ze worden automatisch door verwijzing opgenomen in elke aankooporder die door Hydro Extrusions AS of Hydro Extruded Solutions AS of een van haar dochterondernemingen wordt ingediend bij een leverancier of een van haar gelieerde ondernemingen.

Hydro Extrusions Algemene Inkoopvoorwaarden

Aanvaarding van een Inkooporder is uitdrukkelijk beperkt tot deze Standaard Inkoopvoorwaarden en Hydro maakt bezwaar tegen en verwerpt alle afwijkende of aanvullende voorwaarden die in reactie daarop worden verstrekt. Geen enkele andere voorwaarden of bepalingen die zijn onderschreven op, geleverd met of opgenomen in de offerte van de leverancier, bevestiging of acceptatie van een inkooporder of soortgelijk document zullen deel uitmaken van het contract van de partijen en worden automatisch nietig verklaard, vervangen en hebben geen rechtskracht of rechtsgevolg.

Als land- of locatiespecifieke algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, kunt u deze vinden op de land- of locatiespecifieke pagina's .

Tenzij anders overeengekomen, of tenzij landspecifieke algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de Hydro Aluminium Algemene voorwaarden voor inkoop van goederen en diensten van toepassing. Ze worden automatisch door middel van verwijzing opgenomen in elke inkooporder die door Hydro Aluminium of een van haar dochterondernemingen wordt ingediend bij een leverancier of een van haar gelieerde ondernemingen.

Hydro Aluminium Algemene Inkoopvoorwaarden

Hydro Aluminium Generelle vilkår varer og tjenester (Noors)

Aanvaarding van een Inkooporder is uitdrukkelijk beperkt tot deze Standaard Inkoopvoorwaarden en Hydro maakt bezwaar tegen en verwerpt alle afwijkende of aanvullende voorwaarden die in reactie daarop worden verstrekt. Geen enkele andere voorwaarden die zijn onderschreven op, geleverd met of opgenomen in de offerte van de leverancier, bevestiging of acceptatie van een inkooporder of soortgelijk document zullen deel uitmaken van het contract van de partijen en worden automatisch nietig verklaard, vervangen en hebben geen rechtskracht of rechtsgevolg.

Tenzij anders is overeengekomen, of tenzij landspecifieke algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de Hydro Energy Algemene voorwaarden voor inkoop van goederen en diensten van toepassing. Ze worden automatisch door verwijzing opgenomen in elke inkooporder die door Hydro Energy of een van haar dochterondernemingen wordt ingediend bij een leverancier of een van haar gelieerde ondernemingen.

Aanvaarding van een Inkooporder is uitdrukkelijk beperkt tot deze Standaard Inkoopvoorwaarden en Hydro maakt bezwaar tegen en verwerpt alle afwijkende of aanvullende voorwaarden die in reactie daarop worden verstrekt. Geen enkele andere voorwaarden of bepalingen die zijn onderschreven op, geleverd met of opgenomen in de offerte van de leverancier, bevestiging of acceptatie van een inkooporder of soortgelijk document zullen deel uitmaken van het contract van de partijen en worden automatisch nietig verklaard, vervangen en hebben geen rechtskracht of rechtsgevolg.

Hydro Algemene Voorwaarden Goederen en Diensten
Hydro Generelle betingelser for kjøp av varer og tjenester (Noors)

In Brazilië hebben we een gecentraliseerd inkoopproces voor onze activiteiten dat verschillende bedrijfsonderdelen bedient.

Om geregistreerd te worden als leverancier in de database van Hydro, moeten we een vragenlijst invullen die aantoont dat u en Hydro zich inzetten om te voldoen aan wettelijke, regelgevende mensenrechten, integriteit en andere verplichtingen.

Ga naar het aanmeldformulier voor leveranciers