Skip to content

Vannkraft - kilden til vannkraft

Hydro er kanskje mest kjent som verdens eneste fullt integrerte aluminiumsselskap, men vårt navn peker på vår historie som pionerer innen vannkraftproduksjon. Det hele startet i 1906 da vi bygde et vannkraftverk på Svelgfoss, nær Notodden i Norge, for å skaffe energi til vårt første kaliumnitratanlegg.

Produksjon av vannkraft og aluminium

I 1963 åpnet vi vårt første aluminiumsproduksjonsanlegg basert på vannkraft på Karmøy, en øy utenfor den norske vestkysten. Dette markerte også begynnelsen på Hydros reise for å bli verdens ledende selskap innen bærekraftig aluminiumsproduksjon.

I dag driver vi mer enn 20 vannkraftanlegg i hele Norge, og leverer årlig rundt 10 TWh ren og fornybar energi til aluminiumsproduksjonen vår.

Fornybar energi og miljø

Fordi det tar mye energi å produsere aluminium, er det veldig viktig å bruke energikilder som gir et lite karbonavtrykk. Et aluminiumsanlegg som baserer elektrisitet på kull, som det er vanlig i flere regioner i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et som baserer det på strøm fra fornybare kilder. Derfor er vår kjernestrategi å utvide vår virksomhet i regioner i verden der vi kan bruke kraft uten utslipp, som vannkraft, vindkraft, solenergi og mer.

Hva er CO2-utslipp av aluminium basert på energikilden som brukes til å lage metallet?

co2 emissions bar graph