Skip to content

Resirkulering av aluminium

Vi resirkulerer aluminium i våre anlegg verden over, som et viktig skritt på veien mot en sirkulærøkonomi.

Aluminium scrap

Vårt mål er å fremskynde skiftet til en sirkulærøkonomi gjennom våre omsmeltingsanlegg, der vi sorterer og omsmelter prosess- og forbrukerskrap.

I dag er over halvparten av aluminiumet vi bruker i vår produksjon resirkulert.  

Se etter Aluminium Stewardship Initiative-etiketten

Hydro tar bærekraft på alvor. Vi sertifiserer anlegg i alle deler av verdikjeden vår under Aluminium Stewardship Initiative (ASI), noe som betyr at du kan stole på at vi vil veilede deg mot bransjens mest bærekraftige materialer og løsninger.

Energibanken

Aluminium er som en energibank. Når det først er produsert, kan det brukes uendelig, og gjenbruk av aluminiumskrap som har vært i bruk har et veldig lavt karbonavtrykk.

Det vi kaller forbrukerskrap har allerede levd et “liv” - kanskje i en vinduskarm eller en boks - og nå har det blitt resirkulert for å bli omgjort til noe nytt. Prosesskrap er vanligvis overskuddsskrap fra produksjonsprosessen og har aldri levt et «liv» i et produkt. De mest CO2-effektive aluminiumsproduktene er derfor de som er laget av resirkulert forbrukerskrap.

En aluminiumekstrudering er i gjennomsnitt 15 til 20 år gammel når den kastes. Etter gjenvinning får dette aluminium et nytt liv. Men omsmeltingsprosessen tilfører bare 5% av den opprinnelige energien som brukes til å produsere primæraluminiumet. Aluminiumet beholder alle sine egenskaper etter resirkuleringsprosessen.

Gjenvinning av 1 tonn aluminium sparer 6 tonn bauksitt og 9 tonn CO2-utslipp. Globalt sparer resirkulering av aluminium mer enn 100 millioner tonn CO2 hvert år. ”

Lær å designe for resirkulering

Hvordan kan du som industridesigner, arkitekt eller ingeniør designe og produsere for en sirkulær økonomi? Her er tre punkter det er verdt å vurdere:

Det første du må gjøre, er å velge et bærekraftig materiale som kan gjenvinnes når produktet ikke lenger er i bruk. Et eksempel som ligger vårt hjerte nær er selvsagt aluminium, som er et bærekraftig materiale fordi det kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det beholder alle sine egenskaper uansett hvor mange ganger det blir resirkulert, og i omsmeltingsprosessen kan man redusere energiforbruket med så mye som 95 prosent. 

Grunnen til dette er at metoden du velger vil ha mye si for om produktet ditt vil være enkelt eller vanskelig å gjenvinne. 

  • Likeartede materialer behøver ikke å skilles fra hverandre, dermed forbedrer du gjenvinningsraten. 
  • I produkter med kombinasjoner av ulike materialer vil de beste sammenføyningsteknikkene gjøre det enkelt og praktisk å demontere produktet og skille materialene fra hverandre før gjenvinning. Dette kan være mekaniske fester, inkludert bolter, skruer, smekklåser og skjøter.   

Det siste punktet du bør vurdere, er reparasjon og gjenbruk. Kan produktet ditt repareres? Av hvem? Kan du bruke produktet eller materialene om igjen?

Podcast:

Podcast

Resirkulering starter ved tegnebrettet

Den største utfordringen for moderne produksjon er bærekraft. 

Altfor mange produkter kan ikke gjenvinnes på grunn av måten de produseres på. Det er enten umulig å ta dem fra hverandre eller for dyrt. 

Designere, ingeniører og produsenter må samarbeide om å lage produkter som har lengre levetid, og som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Ved å forstå materialenes egenskaper, klima­avtrykk og produksjons­­prosesser, kan vi øke andelen bærekraftige produkter på markedet.