Skip to content

Innovative ekstruderte løsninger i aluminium

Aluminium anvendes til vinduer, dører, elektronikk, transport og tusenvis av andre produktområder. Enten det er spesialtilpassede ekstruderinger eller ferdigproduserte komponenter kan våre eksperter hjelpe deg med å designe, ekstrudere og produsere de delene som former din verden.

Extruded aluminium profiles

Din partner innen ekstrudering av aluminium

En helt sentral del av vårt tilbud er over 50 år med kunnskap og erfaring innen aluminiumekstrudering og produksjonsprosesser. Vi driver med utdanning, design, produksjon, fremstilling, overflatebehandling, ferdiggjøring og logistikk, f.eks. pakking og distribusjon. Vi tilbyr enestående ferdigheter, kunnskap og kompetanse når det gjelder å finne den beste løsningen for ditt aluminiumprosjekt – hver gang. 

Verdiskapning med innovasjon og FoU 

Vår material- og prosessforskning samt vår erfaring med å utvikle ulike anvendelser skaper verdi for din virksomhet. Vi tilbyr støtte fra våre forsknings- og utviklingsteam rundt om i verden i din design- og produktutvikling. Vi hjelper til med å skape energieffektive løsninger som oppfyller dine behov for lav vekt og minsket energiforbruk.

Utdanning i aluminiumdesign 

Når du designer med aluminium, viser det at du har et mål om å skape et utmerket produkt med et sterkt, lett, holdbart og miljø-/designvennlig materiale. Økt kunnskap fremmer bruken av aluminium, og vi er stolte over å ha utdannet tusenvis av kunder i bruken av aluminium i vårt Profile Academy

Recommended for you