Skip to content

Om vannkraft

Med mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi er Hydro den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil.

iStock-1033866006.jpg

Vi har ansvaret for å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor fornybar energi, hydrogen og batterier. Vi støtter også øvrige forretningsområder i Hydro med tilgang til kraft og relaterte rammevilkår samt kraftkontrakter.

Vår enhet for kraftproduksjon har ansvaret for driften av kraftanleggene våre, inkludert vannkraftverkene i Norge og vindparken på Tonstad i Norge. Vi har ansvaret for totalt 40 kraftanlegg i Norge, som samlet produserer omkring 13,7 TWh fornybar energi i et normalår, som utgjør omkring 10 prosent av den fornybare kraftproduksjonen i Norge.

Energy Markets har ansvaret for å optimalisere kraftporteføljen vår fra dag til dag, og er en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil.

Prosjektorganisasjonen vår utvikler og gjennomfører prosjekter på tvers av Hydro, og er eksperter på store industriprosjekter.   

Nye muligheter i det grønne skiftet

Forretningsenheten Batterier i Hydro Energi utvikler egne batteriprosjekter og er en aktiv investor i andre selskaper i verdikjeden for batterier.

Hydro REIN, satt opp som et eget selskap, tilbyr industrien fornybare energiløsninger basert på vår egen portefølje av vann-, sol- og vindkraftprosjekter i Brasil og Norden. Vi kan støtte kunder fra A til Å i optimalisering av energiforbruk og energilagring.  

Hydro Havrand, et heleid Hydro-selskap, tilbyr grønt hydrogen og energiomstillingsløsninger for å bidra til å nå netto null og et bærekraftig samfunn. Vi vil utvikle, drifte og eie grønne hydrogenfasiliteter, og tilbyr vår ekspertise til kunder innen industri, maritim sektor og langdistansetransport for å muliggjøre deres energiomstilling. Disse sektorene står for nesten 30 prosent av globale CO2-utslipp, men med grønt hydrogen kan vi endre det. Vi kan omgjøre ren, fornybar energi til hydrogen og bruke det i industrielle prosesser og som nullutslippsbrensel i transport.

Energi brukt til aluminiumsproduksjon

Fordi det krever store mengder energi å produsere primæraluminium, er det viktig å bruke energikilder som gir et lavt karbonavtrykk. Et aluminiumsanlegg som baserer sin elektrisitet på kull, gir et fem ganger større CO2-fotavtrykk enn et som baserer sin produksjon på elektrisitet fra fornybare kilder.

Hydros aluminiumsproduksjon i Norge er 100 prosent basert på fornybar energi. I vår globale portefølje er andelen i overkant av 70 prosent. Ved utgangen av 2018 var Hydro den fjerde største kjøperen av fornybar energi i verden, og den største i Europa.

Det lave karbonfotavtrykket til Hydros aluminium er et unikt konkurransefortrinn, muliggjort av effektiv teknologi og utslippsfri kraft i aluminiumsprosessen.

På disse sidene kan du finne ut mer om Hydro Energis virksomhet og vår strategi.

Fakta om vannkraft

  • Norges tredje største fornybare operatør og betydelig markedsaktør i Norden og Brasil
  • Fortreffelighetssenter for alle energisaker i Hydros virksomheter
  • Strategisk partner og eier av flere nye energivirksomheter