Skip to content

Om vannkraft

Med mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi er Hydro en av de tre største operatørene av kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i både Norden og Brasil. Vi er også aktive utviklere av forretningsmuligheter i energisektorene, spesielt innen fornybar kraft og innen energilagringsløsninger.

Exterior of the Hydro Såheim building, winter night

Energi, i flere slags former, er et viktig element i Hydros verdikjede. Om lag 50 prosent av de faste driftskostnadene ved produksjon av primæraluminium er energirelatert, og kraftkostnad er et viktig kostnadsdifferensierende element for aluminiumsanlegg over hele verden.

Det lave karbonfotavtrykket til Hydros aluminium er et unikt konkurransefortrinn som i stor grad er muliggjort av effektiv teknologi og utslippsfri kraft i aluminiumsprosessen.

Fordi det krever store mengder energi å produsere primæraluminium, er det viktig å bruke energikilder som gir et lite karbonavtrykk.

Et aluminiumsanlegg som baserer sin elektrisitet på kull, gir et fem ganger større CO2-fotavtrykk enn et som baserer sin produksjon på elektrisitet fra fornybare kilder.

På disse sidene kan du finne ut mer om Energis virksomhet og vår strategi.

Fakta om vannkraft

  • Norges tredje største fornybare operatør og betydelig markedsaktør i Norden og Brasil
  • Fortreffelighetssenter for alle energisaker i Hydros virksomheter
  • Strategisk partner og eier av flere nye energivirksomheter