Skip to content

Basert på vann-, sol- og vindkraft produserer vi aluminium med et karbonavtrykk som er om lag 75 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet. All vår produksjon av primæraluminium i Norge er basert på fornybar energi. På verdensbasis er fornybarandelen vår over 70 prosent. Det utgjør en stor forskjell når det kommer til karbonutslipp. 

Det grønne skiftet vil ikke være mulig uten mer fornybar energi til konkurransedyktige priser. Vi jobber med å utvikle mer kraft til industriformål og tester også ut bruken av grønt hydrogen i høytemperaturprosesser.  

Nye energiløsninger er også avgjørende for å komme til netto null. Vår satsing på bærekraftige batterimaterialer muliggjør grønn mobilitet, og våre løsninger innen energieffektivisering bidrar til å kutte industriens strømforbruk.  

Utvikling av fornybar energi kommer med et fotavtrykk. Vi gjør vårt ytterste for å minimere påvirkningen på lokalsamfunn og natur, med sikte på null netto tap av biologisk mangfold i nye prosjekter.  

Skal vi lykkes med det grønne skiftet må vi få til sameksistens og bidra til lokal verdiskaping der vi har virksomhet. Vår ambisjon er klar: At det grønne skiftet skal være rettferdig og bærekraftig for alle.