Skip to content

Kort om Hydro

Hydro er et ledende industriselskap som bygger virksomheter og partnerskap for en mer bærekraftig fremtid. Vi utvikler bransjer som betyr noe for mennesker og samfunn.

Karmøy technology pilot

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 34 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land. 

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, energi, metallgjenvinning, fornybar energi og batterier, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.  

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter. 

Viktige fakta

  • Juridisk navn: Norsk Hydro ASA
  • Grunnlagt: 1905
  • Forretningsområder: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Antall ansatte: 30 000
  • Selskapet har virksomhet i ca. 40 land rundt om i verden
  • Adm.dir. og konsernsjef: Hilde Merete Aasheim

Nøkkeltall, 2020

  • Inntekter: NOK 138 818 millioner
  • Underliggende driftsresultat (EBIT): NOK 6 051 millioner
  • Nettoinntekt fra vedvarende virksomhet: NOK 1 660 millioner

For ytterligere finansiell informasjon, se Hydros årsrapport for 2020