Skip to content

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 33 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land.

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.