Skip to content

Kort om Hydro

Vi er det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumindustrien, med virksomhet i 40 land over hele verden. Ved å kombinere lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og enestående ferdigheter innen forskning og utvikling skaper våre 35 000 ansatte innovative aluminiumløsninger i hele verdikjeden.

Karmøy technology pilot

Hydro har hovedkontor i Norge og selskapet har over hundre års erfaring innen vannkraft, teknologisk utvikling og produktinnovasjon. Vi finnes i alle markedssegmenter for aluminium, fra produksjon av primærmetallet til gjenvinning og gjenbruk til nye anvendelser. Med våre salgs- og handelsaktiviteter i verdikjeden betjenter vi over 30 000 kunder.

Vår forpliktelse er den samme enten det handler om å utvinne bauksitt og raffinere alumina eller å produsere primærmetallet og tilby spesialiserte produkter til et bredt spekter av industrier: Å gjøre våre kunder og lokalsamfunn bedre rustet med innovative og bærekraftige aluminiumløsninger. 

Viktige fakta

  • Juridisk navn: Norsk Hydro ASA
  • Grunnlagt: 1905
  • Forretningsområder: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Rolling, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Antall ansatte: 34 000
  • Selskapet har virksomhet i ca. 40 land rundt om i verden
  • Adm.dir. og konsernsjef: Hilde Merete Aasheim

Nøkkeltall, 2019

  • Inntekter: NOK 149 766 millioner
  • Underliggende driftsresultat (EBIT): NOK 3 359 millioner
  • Nettoinntekt fra vedvarende virksomhet: NOK (2 370) millioner

For ytterligere finansiell informasjon, se Hydros årsrapport for 2019