Skip to content

Kort om Hydro

Hydro er et ledende aluminium- og energiselskap som bygger virksomheter og partnerskap for en mer bærekraftig fremtid. Vi utvikler bransjer som betyr noe for mennesker og samfunn.

Hydro colleague in the technology pilot at Karmøy

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter og skapt trygge arbeidsplasser for våre 31 000 ansatte ved flere enn 140 verk i 40 land.

I dag eier og driver vi ulike virksomheter og har investeringer med basis i bærekraftige næringer. Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi, som gir oss unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Hydro skal være ledende i arbeidet med å skape en mer bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter.

Viktige fakta

  • Juridisk navn: Norsk Hydro ASA
  • Grunnlagt: 1905
  • Forretningsområder: Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Extrusions, Hydro Energy
  • Antall ansatte: 31 000
  • Selskapet har virksomhet i ca. 40 land rundt om i verden
  • Adm.dir. og konsernsjef: Hilde Merete Aasheim

Nøkkeltall, 2021

  • Inntekter: NOK 149 654 millioner
  • Justert EBITDA: NOK 28 010 millioner
  • Nettoinntekt fra vedvarende virksomhet: NOK 13 930 millioner

For ytterligere finansiell informasjon, se Hydros årsrapport for 2021