Skip to content

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) er en global, non-profit standard- og sertifiseringsorganisasjon. ASI har utviklet et uavhengig tredjepartssertifiseringssystem for ansvarlig aluminiumsproduksjon for å sikre at bærekraft og menneskerettighetsprinsipper i økende grad er innebygd i produksjon, bruk og resirkulering av aluminium.

ASI har to sertifiseringsstandarder – Performance Standard og Chain of Custody-standarden. Performance Standard sertifiserer for eksempel et anlegg, mens Chain of Custody-standarden sertifiserer alle trinn i verdikjeden mellom verifiserte anlegg. ASI ytelsesstandard dekker 11 miljømessige, sosiale og styringsprinsipper og -kriterier på tvers av aluminiums livssyklus.

ASI har mer enn 290 medlemmer, inkludert store aluminiumsprodusenter og viktige aluminiumsbrukere som Hydro, BMW, Audi, Nespresso, Heineken og Apple.

Hydro deltok sammen med andre selskaper og interessenter fra aluminiumsverdikjeden i utviklingen av ASI-standarden. Initiativet ble lansert i 2012 som et resultat av et engasjement med flere interessenter som startet i 2009. I 2018 ble standardene ferdigstilt og sertifiseringer startet. Etter en femårs syklus ble standarden oppdatert til versjon 3.0 i juni 2022, noe som øker fokus på biologisk mangfold, klima og menneskerettigheter.

Mer enn 60 Hydro-anlegg er i dag ASI-sertifisert i henhold til Performance Standard. Vi har også sertifisert flere steder i henhold til Chain of Custody-standarden, og leverte det første ASI-sertifiserte metallet til en kunde i juli 2019.

Økonomisk bidrag gis som ordinær medlemskontingent. Vi rapporterer om ASIs 11 prinsipper og underliggende kriterier som en del av GRI-indeksen.