Skip to content

En tydelig styringsstruktur danner grunnlaget for samsvarssystemet. Den definerer roller og ansvar med hensyn til samsvar og alle samsvarsrelaterte aktiviteter som utføres i hele selskapet på en kontinuerlig basis.

Rapportering av bekymringer og brudd

Vi er forpliktet til å bygge en tillitskultur der ansatte er komfortable med å stille spørsmål, søke veiledning, ta opp bekymringer og rapportere mistenkte brudd. Det er ulike kontaktpunkter tilgjengelig, hvorav rapportering gjennom Hydros AlertLine er ett.

AlertLine drives av en uavhengig tredjepartsleverandør, under konfidensialitet. Den er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året for å motta dine bekymringer.

Man kan velge å rapportere bekymringer anonymt ved å bruke AlertLine, med mindre annet er forbudt av lokal lov. Det tilbyr også tolketjenester på en rekke språk.

AlertLine-spesialister videresender umiddelbart bekymringer til Hydros konserninternrevisjon og undersøkelser for hensiktsmessig handling og respons.