Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent av årlig grunnlønn for konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen.

26. april 2018

Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år, og er basert delvis på oppnådd kapitalavkastning i selskapet og delvis på oppnådd kapitalavkastning sammenlignet med et vektet snitt av oppnådd kapitalavkastning for en gruppe sammenlignbare selskaper. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Se liste i høyre kolonne for primærinnsidere som den 26 april 2018 har kjøpt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 54.60 kroner per aksje. Totalt 62 037 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltagerne i LTI-ordningen.

Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge hvert år.

Alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 25.000 kroner med 50 prosent rabatt. 88 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 443 aksjer hver til kurs 28,20 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført under aksjer til ansatte programmet den 26. april 2018 er 1 543 412.

For å se primærinnsidere som har kjøpt aksjer under de to overnevnte ordningene, se liste i høyre kolonne.

Etter transaksjonene under de to overnevnte ordningene eier Norsk Hydro 22 695 479 aksjer i eget selskap, og totalt antall utestående aksjer er 2.068 998 276.


Oppdatert: 26. april 2018