Skip to content

Hydro er en av Norges største lærebedrifter med ca. 200 lærlinger inne til enhver tid. Som lærling i Hydro får du fagopplæring av høy kvalitet, bygger verdifulle nettverk og er en viktig del av verdikjeden i produksjon av aluminium - fremtidens metall.

Hvorfor velge Hydro?

 • Profesjonell opplæring og veiledning  
  Få grundig opplæring og veiledning fra erfarne kolleger for å møte kompetansemålene i læreplanen. 
 • Mangfoldige fagmuligheter  
  Velg din karrierevei blant ulike fagfelt - og skap en karriere som passer dine interesser og ambisjoner. 
 • Inkluderende arbeidsmiljø og ansvarlige HMS-holdninger 
  Bli en del av den daglige driften med vekt på sunne HMS-holdninger. 
 • Din utvikling er viktig for oss  
  Få verdifull erfaring i et stort, internasjonalt selskap, der du vokser med reelle arbeidsoppgaver. Dine karrieremuligheter i Hydro er ubegrenset – både i Norge og globalt. 
 • Vi vil ta vare på deg  
  For å få mest mulig ut av tiden som lærling i Hydro, vil du arbeide både i team og på egenhånd. Du vil få din egen fadder som hjelper deg å bli kjent med Hydro, våre rutiner og kolleger. 

Hva kan du forvente deg?

Vi tilbyr læreplasser på tvers av våre forretningsområder og lokasjoner i Norge. Noen av hovedelementene i læreprogrammet er:

 • 18 - 30 måneder
 • Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse – veksle mellom læring og verdiskapning 
 • Grundig introduksjonsprogram og oppfølging 
 • Individuell utviklingsplan tilpasset dine kompetansemål og fremdrift 
 • Tilbud om kurs og sertifikater tilpasset din opplæringsplan 
 • Tett oppfølging av veileder og faglig leder

Lærlinger får lønn etter egen tariff, samt gjeldende skift- og helgetillegg. Lønnen fastsettes som en prosentsats av startlønn for fagoperatører som stiger etter hvert som verdiskapingsperioden din øker. Våre lærlinger inngår i den gjeldende bonusordningen i Hydro og vil kunne få 50% av beregnet bonus for den delen av opptjeningsåret man har vært lærling.

Som lærling hos oss vil du enten gå inn i en skiftordning eller arbeide dagtid. Skiftordningen kjennetegnes av mye arbeid i korte perioder, men til gjengjeld får du mye fri. Hvilken skiftordning du går inn i vil avhenge av hvilket verk og avdeling du jobber ved.

Dersom du får læreplass hos oss og ikke har tilhørighet i regionen, vil vi være behjelpelig med å finne hybel til deg, og kan dekke inntil 1500 kr av husleien per måned. 

Hvordan søker du?

Læreplassene våre lyses ut under "ledige stillinger" i januar hvert år. Det står spesifisert i annonsen hvilke lærefag det enkelte verk søker etter. Når du har funnet frem til den lokasjonen og lærefaget som passer deg, trykker du på "apply for this position" i stillingsannonsen og følger henvisningene i søknadssystemet. Rekrutteringsprosessen kan oppsummeres gjennom følgende steg:

icon

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor lærlinger som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og handlinger.