Skip to content

Od 1905 roku Hydro przetwarza surowce naturalne w wartościowe produkty dla społeczeństw i dla przedsiębiorstw — koncentrujemy się przy tym na stwarzaniu dobrego, bezpiecznego środowiska pracy dla 32 000 pracowników ponad 140 naszych zakładów.

Posiadamy obecnie różnorodne spółki — oraz realizujemy dalsze inwestycje — w sektorach zrównoważonego rozwoju. Obecni w wielu segmentach rynków aluminium i recyklingu metali oraz energetyki i źródeł odnawialnych, oferujemy w Hydro unikalną bazę wiedzy i kompetencji.

Hydro jest liderem zorientowanym na rozwój dla zrównoważonej przyszłości — przetwarzamy surowce naturalne w produkty i rozwiązania za pomocą innowacyjnych i wydajnych technologii.