Skip to content

Musimy zmienić wzorce produkcji i konsumpcji, tak aby uniknąć przekroczenia granic naszej planety. Budowa sprawiedliwej i ekologicznej gospodarki powiedzie się tylko pod warunkiem, że biznes i społeczeństwo połączą się w poszukiwaniu kompleksowego podejścia do rozwiązywania dylematów zrównoważonego rozwoju związanych z nierównościami społecznymi, kryzysem przyrodniczym i nadciągającym kryzysem klimatycznym.   

Nie uda się rozwiązać kryzysu klimatycznego bez jednoczesnej ochrony i rewitalizacji przyrody, a także bez zmniejszenia nierówności społecznych. Głównym środkiem pozwalającym na pogodzenie celów wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju stała się koncepcja transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zakładająca rozdzielenie problemów produkcji i wyczerpywania zasobów. Recykling jest jednym z najszybszych sposobów na osiągnięcie zerowych emisji dwutlenku węgla w produkcji aluminium oraz integralnym składnikiem strategii firmy Hydro do roku 2030. Dzięki recyklingowi odpadów pokonsumenckich, czyli aluminium, które zakończyło swój cykl życia jako produkt, jesteśmy w stanie produkować aluminium o śladzie węglowym 33 razy niższym w porównaniu ze średnią dla branży.    

Od 1990 r. zmniejszyliśmy emisje dwutlenku węgla o połowę, niemal podwajając produkcję. Do 2030 r. chcemy zmniejszyć całkowite emisje dwutlenku węgla o 30% w stosunku do wartości z 2018 r. i zrealizować pilotażowe dostawy na skalę przemysłową produktu wytworzonego w oparciu o bezemisyjną technologię wytapiania.  

Wykonując kolejny krok na drodze do zielonej transformacji produkcji aluminium w oparciu o odnawialne źródła energii, rozważamy radykalne zmiany na każdym etapie łańcucha wartości, tak aby zagwarantować przejrzystość i minimalizację szkodliwych procesów na całym odcinku: od kopalni do produktu końcowego. Produkcja bezemisyjnych materiałów nie jest w pełni zrównoważona bez dążenia do harmonii z przyrodą i sprawiedliwości społecznej. 

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju:  

  • Dbamy o sprawiedliwy przebieg transformacji poprzez tworzenie miejsc pracy, wspieranie lokalnych społeczności programami edukacyjnymi i społecznymi oraz nałożenie na dostawców wymogu przestrzegania praw człowieka. 
  • Dążymy do harmonii z przyrodą poprzez minimalizację wpływu naszej działalności i naszego łańcucha dostaw na środowisko oraz poprzez inwestowanie w badania, partnerstwa i innowacje mające na celu transformację naszej branży i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym prowadzimy działalność. 
  • Realizujemy dekarbonizację, przechodząc na odnawialne źródła energii wszędzie tam, gdzie to możliwe, zwiększając wolumen odbioru i recyklingu odpadów oraz wdrażając najnowszą technologię wytapiania, która eliminuje emisje dwutlenku węgla z produkcji aluminium.
Dowiedz się więcej o zrównoważonej działalności firmy Hydro, odwiedzając naszą globalną witrynę