Skip to content

Hydro to czołowa firma z branży aluminium i energii. Ważnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa jest dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości. Naszym celem jest stworzenie bardziej żywotnego społeczeństwa poprzez innowacyjne i efektywne przekształcanie zasobów naturalnych w produkty i rozwiązania.  

Mając za sobą ponad sto lat doświadczeń, jesteśmy w stanie przewodzić ekologicznej transformacji przemysłu dzięki innowacyjności, zaawansowanym technologiom oraz silnemu zorientowaniu na stronę komercyjną działalności. Firma Hydro dostarcza niskoemisyjne produkty aluminiowe klientom na całym świecie przy wsparciu ze strony niskokosztowego zintegrowanego łańcucha wartości wykorzystującego odnawialne źródła energii. 

Aluminium jest kluczowym surowcem wspierającym ekologiczną transformację. Do 2030 r. firma Hydro spodziewa się rosnącego popytu na niskoemisyjne aluminium zwłaszcza ze strony branż elektromobilności, energetyki słonecznej i wyrobów elektrycznych.  Duże zapotrzebowanie na aluminium wiąże się również z faktem, że jest to lżejszy, tańszy i bardziej zrównoważony zamiennik miedzi.  

Należy się spodziewać, że całkowity popyt na aluminium będzie rósł o około 3% rocznie do 2030 r., natomiast popyt na niskoemisyjne aluminium pierwotne będzie rósł o około 20%, a na aluminium z recyklingu o 5–6% rocznie. Firma Hydro jest doskonale przygotowana do odniesienia sukcesu w tej nowej rzeczywistości i może wykorzystać swój zintegrowany łańcuch wartości, aby dostarczać niskoemisyjne produkty aluminiowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu identyfikowalności i przejrzystości na każdym etapie łańcucha – od kopalni do wyrobu.  

Dowiedz się więcej o inwestorach, odwiedzając naszą globalną witrynę