Skip to content

Výmenníky tepla s lamelami a rúrkami

S dôkladne navrhnutou konštrukciou hliník prekonáva systémy na báze medi vo väčšine hlavných ukazovateľov výkonu – a je menej nákladný. Dnes sa celohliníková konštrukcia presadila ako referenčný model.

heat exchanger

Výber hliníkovej zliatiny

Pri začleňovaní hliníka do vášho výrobku je nutné použiť pre rôzne diely tie správne zliatiny. Výber kombinácie zliatin, ktorá zabezpečí najvyšší stupeň odolnosti voči korózii, je však výzvou. Naša odbornosť vám pomôže dosiahnuť tie najlepšie výsledky.

Hliník spĺňa všetky konštrukčné požiadavky

Celohliníkový systém s lamelami a rúrkami môže vyriešiť všetky konštrukčné výzvy a v porovnaní s alternatívou s medenými rúrkami priniesť priame výhody v oblasti nákladov:

  • Žiadna galvanická korózia medzi lamelami a rúrkami
  • Žiadna korózia typu mravenisko, pretože hliník je voči nej vnútorne odolný
  • Môže sa používa v systémoch používajúcich amoniak, čo pri medi nie je možné
  • Výrobcovia výmenníkov tepla ušetria na materiálových nákladoch 20 až 25 percent
  • Celohliníkové systémy sa vždy jednoducho recyklujú

Geometria rúrok a kombinácie zliatin

Je nutné vybrať si tú správnu kombináciu zliatin, geometriu rúrok a vnútorné doplnky s cieľom prispôsobiť výkon a vlastnosti rôznym prostrediam a aplikáciám. V tejto práci vám môžeme pomôcť.

Recommended for you