Skip to content

Zvýšte efektívnosť svojich zdrojov

Cieľom našich pretavovacích závodov, kde triedime a pretavujeme použitý a odpadový hliník, je podporovať cirkulárnu ekonomiku.

workers at factory floor

Efektívnosť zdrojov hliníka

Recyklácia hliníkového odpadu vyžaduje približne 5 percent energie potrebnej na výrobu primárneho hliníka.

V Európe približne 95 hliníka, ktorý sa používa v automobilových aplikáciách a komerčných budovách pochádza z recyklácie.

Recyklácia interného odpadu

Efektívnosť zdrojov je pre vás dôležitá. Preto investujeme do zlepšovania produktivity v našich 20 odlievárňach a do zakladania nových. Vyše 50 percent všetkého hliníka v rámci výrobných zdrojov pochádza z recyklácie interného odpadu a čapov pretaveného hliníka od externých dodávateľov.

Meníme staré na nové

Pretavovanie je jeden z našich najobľúbenejších procesov. Patrí sem tavenie a ošetrovanie taveniny, zjemňovanie zŕn, odlievanie, homogenizácia, kvalita biletov a zliatiny. Ponúkame aj technickú pomoc pri externých dodávateľských projektoch.

Vlastné zliatiny

Hliník pretavujeme na celom svete. S touto sieťou dokážeme vyvíjať vlastné zliatiny so špecifickými vlastnosťami, aké požadujete. A ktoré zlepšujú efektívnosť vašich zdrojov.

Recommended for you