Skip to content

Ingoty – surovina pre lisované profily

Vyvinuli sme sortiment štandardných zliatin na pokrytie potrieb našich zákazníkov. Náš tím výskumu a vývoja v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíja prispôsobené výrobky na základe špeciálnych potrieb zákazníkov.

extrusion ingots

Hlavné charakteristiky

 • Vysoká lisovateľnosť
 • Konzistentné vlastnosti
 • Kvalita povrchu lisovaných profilov
 • Spĺňa aj tie najvyššie špecifikované mechanické a fyzické vlastnosti

Podrobnosti o výrobku

 • Mäkké legované čapy (séria 1000, 3000, 4000, 6000) s priemermi od 152 do 405 mm a dĺžkami od 400 do 8000 mm a zliatina
 • Výroba ingotov na lisovanie je založená na primárnom kove a konverzii kovového šrotu

Oblasti aplikácie

 • Automobilový priemysel
 • Doprava
 • Stavby a konštrukcie
 • HVACR
 • Všeobecné strojárstvo
 • Elektronika

Ako vám môžeme pomôcť

 • Naše tímy na regionálnych trhoch sú vždy blízko a k dispozícii na poskytovanie rýchlych a profesionálnych služieb zákazníkom. Máme kompetenciu v rámci oblastí: 
  • Technické a obchodné služby
  • Výskum a vývoj
  • Logistika
  • Administratíva zmlúv
  • Konverzia šrotu
 • Hydro Billet Plus je náš program bonusov pre zákazníkov, kde vyššia obchodná aktivita vedie ku komplexnej úrovni služieb
 • Hydro Service Portal zahŕňa širokú škálu prispôsobených a personalizovaných obchodných a technických služieb a je otvorený pre všetkých zákazníkov

Relevantné sektory

Recommended for you