Skip to content

Slovensko

Hydro na Slovensku má závod na výrobu hliníkových lisovaných profilov a je väčšinovým vlastníkom v spoločnosti na výrobu primárneho hliníka.

Bratislava

Závod na výrobu hliníkových lisovaných profilov je lokalizovaný v Žiari nad Hronom. Riešenia z hliníkových profilov vyrába a dodáva svojim zákazníkom už 50 rokov.

Obchodné kancelárie pre predaj hliníkových stavebných systémov majú svoje sídlo v Žiari nad Hronom a Bratislave.

Hydro vlastní väčšinový podiel v spoločnosti Slovalco. Sídli v Žiari nad Hronom a vyrába primárny hliník. Viac informácií o spoločnosti Slovalco získate na stránke www.slovalco.sk

Zdrojom pre údaje o dosiahnutých tržbách je výročná správa spoločnosti Hydro za rok 2017. Tržby sú uvádzané podľa sídla zákazníka.


Údaje o tržbách z výročnej správy 2021

Hydro na Slovensku

858
zamestnancov
5
prevádzok a kancelárií
4506
tržby (MNOK)

Pre získanie informácií o závodoch Hydro building system, prosím navštívte internetové stránky našich značiek