Skip to content

Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom má spoločnosť Hydro závod na výrobu hliníkových lisovaných profilov, obchodnú kanceláriu pre predaj hliníkových stavebných systémov a je väčšinovým vlastníkom v spoločnosti na výrobu primárneho hliníka.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Zníženie energetickej náročnosti budov

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia bude realizovať projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Výsledkom realizácie projektu bude zvýšená energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov.

EU projekt_Hydro Extrusion Slovakia