Skip to content

Žiar nad Hronom

V Žiari nad Hronom má spoločnosť Hydro závod na výrobu hliníkových lisovaných profilov, obchodnú kanceláriu pre predaj hliníkových stavebných systémov a je väčšinovým vlastníkom v spoločnosti na výrobu primárneho hliníka.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Zníženie energetickej náročnosti budov

Spoločnosť Hydro Extrusion Slovakia bude realizovať projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Výsledkom realizácie projektu bude zvýšená energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Názov projektu: Implementácia opatrení z energetického auditu v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. Cieľom projektu je zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti troch priemyselných budov v spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Výsledkom realizácie projektu bude zvýšená energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov. Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59 • Výška NFP: 149 544,00 EUR