Skip to content

Aluminiumforskningscenter

Våra forskare strävar efter att flytta gränsen för hur aluminium kan användas. Vi utvecklar designlösningar som utnyttjar aluminiumets egenskaper såväl tekniskt som ekonomiskt.

Akademiska partner

Vi samarbetar med betydelsefulla akademiska institutioner runtom i världen. Vi samarbetar bland annat med universitetet i Oxford, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, tekniska universitetet i Michigan och tekniska institutet i Massachusetts.

Våra forskningsgrupper arbetar med utvecklingsteam världen över. De stöttar kundprojekt och säkerställer att dina aluminiumlösningar blir långsiktiga. Vi kan hjälpa dig med:

  • Förbättring av befintliga produkter och processer
  • Teknisk service och problemlösning
  • Relevanta teknologier, innovationer och immateriella rättigheter