Skip to content

Aluminiumapplikationsutveckling

Våra utvecklingscenter finns till för dig. De är alla specialiserade på olika områden, från byggnadssystem till värmeledningsrör eller allmänna strängpressningsapplikationer. Våra center förfogar över fullt utrustade laboratorier och samarbetar med betydelsefulla tekniska högskolor runt om i världen.

Hjälp med utveckling

Vi erbjuder stöd för teknik- och applikationsutveckling från alla våra produktionsanläggningar. Vi har också specialiserade konstruktionsteam och forsknings- och utvecklingscenter runtom i världen.

Metallurgi och produktdesign

Som kund hos oss har du ett nära samarbete med våra utvecklingsspecialister. De är experter inom områden som konstruktion, marknadsföring, metallurgi, maskinbearbetning och produktdesign. Vi erbjuder:

  • Produktdesignutveckling
  • EDM-prototyper
  • Korrosionsprovning
  • Hållfasthets- och värmesimuleringar
  • Produktsimulering
  • Metallurgi och legeringsutveckling