Skip to content

Vi är ett fullt integrerat aluminiumföretag med 32 000 anställda i 40 länder på alla kontinenter. Vi är verksamma i alla marknadssegment för aluminium med försäljnings- och handelsaktiviteter längs hela värdekedjan och har fler än 30 000 kunder.

Lär känna Hydro och forma din karriär hos oss 

Vår viktigaste tillgång är vår gemensamma kompetens. Att föra samman experter är det bästa sättet att skapa innovation och utveckla smarta aluminiumlösningar för framtiden. Vi strävar efter att ta fram det bästa i varandra och skapa varaktigt värde genom samarbeten och partnerskap. 

Vi är globala, men finns ändå nära dig 

Hydro är en stor industrikoncern. Vi erbjuder en mängd olika tjänster på våra många anläggningar och fabriker i Nord- och Sydamerika, Asien och Europa. Du kan också göra karriär inom IT, affärsutveckling, försäljning, redovisning, ekonomi, juridik, HR, marknadsföring och kommunikation på våra försäljningskontor och på vårt huvudkontor i Oslo.

Hos oss får du arbeta i ett starkt team med kompetenta medarbetare, som ständigt kompletterar, stöttar och utvecklar varandra. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftiga löner, sociala förmåner samt hälso- och sjukvårdsförsäkring.  

Vi är en lösningsorienterad, kundfokuserad organisation som värdesätter medarbetarnas förmåga att utvecklas, förändras, anpassa sig och leverera. 

En historia av kreativitet, framgång och respekt 

Innovativ och hållbar förädling av naturresurser är kärnan i Hydros verksamhet. Allt började 1905 med den första framgångsrika användningen av vattenkraft för att binda kvävgas från luften. Mineralbaserat konstgödsel skulle säkra tillräckligt med mat för en växande befolkning. I dag utvinner och förädlar vi vårt eget råmaterial, producerar vår egen förnybara energi, framställer primäraluminium med hjälp av vår egen teknik och utvecklar avancerade, hållbara aluminiumlösningar. Vi återvinner också mer och mer, för att återföra så mycket som möjligt av det oändligt återvinningsbara materialet aluminium till kretsloppet.  

Under hela vår historia har fokus alltid legat på tillverkning av användbara produkter som världen behöver, människans kreativitet och förmåga att ta tillvara det naturen har att erbjuda samt att se möjligheter och inse begränsningar. Vår historia präglas av en styrka som byggts upp av människor som bryr sig om varandra och världen omkring dem. 

Den viktiga balansen mellan jobb och fritid 

Vi äventyrar aldrig våra medarbetares säkerhet. Dessutom tycker vi det är viktigt att ha ett bra liv utanför arbetet. För att bidra till att skapa en sund balans mellan karriär och fritid erbjuder vi våra medarbetare en rad förmåner. Våra flexibla arbetsmetoder är ett sätt att stödja detta åtagande. Dessutom har vi ett flertal fritidsrelaterade och sociala aktiviteter som syftar till att ge medarbetarna mer energi, inspiration och arbetsglädje. 

Rekommenderat för dig