Skip to content

Detta kräver mod

Spektakulär teknik, innovativ utveckling av naturresurser på en global marknad och skapandet av unika industriorganisationer och -samhällen – så ser det ut i dag och så såg det ut redan i starten. Detta har gett Hydros två första produktionsanläggningar i Telemark en plats på UNESCOs representativa förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv. Precis som under företagets första 100 år, när vår teknik bidrog till att ge världen tillräckligt med mat och lade grunden
till en helt ny industrigren, så utvecklar vi idag mer hållbara aluminiumlösningar för att hantera en av vår tids största
utmaningar: klimatförändringen. Vi använder världens mest
energieffektiva produktionsteknik och lanserar regelbundet
nya, mer klimatvänliga produkter baserade på återvinning och
återanvändning – utvecklade vid våra forskningscentra och
produktionsanläggningar runt om i världen.

Detta kräver mod.

Relaterade dokument

För Niklas existerar inte ordet lagom.