Skip to content

Mod

Vi bryter ny mark och tar kalkylerade risker samtidigt som vi är flexibla, ansvarstagande och proaktiva.

Woman with safety glasses and ear protection

Detta kräver mod

Spektakulär teknik, innovativ utveckling av naturresurser på en global marknad och skapandet av unika industriorganisationer och -samhällen – så ser det ut i dag och så såg det ut redan i starten. Detta har gett Hydros två första produktionsanläggningar i Telemark en plats på UNESCOs representativa förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv. Precis som under företagets första 100 år, när vår teknik bidrog till att ge världen tillräckligt med mat och lade grunden
till en helt ny industrigren, så utvecklar vi idag mer hållbara aluminiumlösningar för att hantera en av vår tids största
utmaningar: klimatförändringen. Vi använder världens mest
energieffektiva produktionsteknik och lanserar regelbundet
nya, mer klimatvänliga produkter baserade på återvinning och
återanvändning – utvecklade vid våra forskningscentra och
produktionsanläggningar runt om i världen.

Detta kräver mod.