Skip to content

Omtanke om människor och miljön

Innovativ och hållbar förädling av naturresurser är kärnan i Norsk Hydros verksamhet. Allt började 1905 med den första framgångsrika användningen av vattenkraft för att binda kvävgas från luften. Mineralbaserat konstgödsel skulle säkra tillräckligt med mat för en växande befolkning. Genom att ta till vara energi kunde vi så småningom börja förädla bauxit till avancerade och miljömässigt hållbara aluminiumlösningar. Under hela Hydros historia har fokus alltid legat på att tillverka användbara produkter som världen behöver, om människans kreativitet och förmåga att ta tillvara det naturen har att erbjuda, om förmågan att se möjligheter och inse begränsningar – en styrka som byggts upp av människor som har respekt för varandra och världen vi lever i.

Detta kräver omtanke.

Relaterade dokument

CNC-operatören som blev resande säljare.