Skip to content

Kandideerimisprotsess

Kas olete valmis Hydros mõnele kindlale ametikohale kandideerima?

Tutvuge kandideerimisnõuannete ja sellega, mida hindamisprotsessist oodata ning mida meeles pidada, kui teid tööintervjuule kutsutakse.

Jaotisest Vabad ametikohad leiate tööpakkumisi õpipoistele, üliõpilastele, lõpetajatele ja kogenud spetsialistidele. Ametikohad on esitatud teenuse-pealkirja ja asukoha alusel. Täpsemat teavet kontaktisikute ja täpsemate nõuete kohta leiate ametijuhenditest. 

Teeme kandidaatidega intervjuusid viisil, mis soodustab ausust ja avatust. Lisaks teie haridustaustale ja kutseoskustele soovime saada ettekujutuse teist kui inimesest ja sellest, mis teid motiveerib.

Soovitame teil enne intervjuud meie kohta lähemalt lugeda, et mõistaksite kas ja kuidas me teile sobime. Tutvuge jaotistega Kes me oleme? ja Hydro tutvustus ning sirvige meie veebisaiti, et meie äritegevusest parem ülevaade saada.

Esialgse hindamise käigus selgitatakse välja, kas teie avalduses esitatud andmed vastavad vabale ametikohale kvalifitseerumise kriteeriumidele. Edukad kandidaadid kutsutakse 1-2 intervjuule kas kohapeale või Skype’i / telefoni teel. Olenevalt sellest, millisele ametikohale kandideerite, võidakse teilt paluda mõne näidisjuhtumi lahendamist või veebipõhise oskus- ja isiksustesti tegemist. Lisaks võime kasutada täiendavaid hindamismeetodeid, kui see peaks olema asjakohase ametikoha või riigi korral vajalik. 

Hydro soovib, et iga uus töötaja tunneks end palavalt tervitatuna ja saaks uuel ametikohal parima võimaliku stardi. Meie eri osakondades pakutakse mitmesuguseid sisseelamist toetavaid tegevusi alates peamistele huvirühmadele tutvustamisest ning lõpetades kohapeal toimuva väljaõppe ja kõikvõimalike muude kursustega.  

Enamasti on teie CV esimene teiega seonduv asi, mida tulevane tööandja näeb. See peaks andma kiirülevaate teie saavutustest, mis on sellele ametikohale kandideerimisel olulised. Lugeja tähelepanu köitmiseks peate tõsiselt pingutama, et lõpptulemus saaks asjakohane, hoolitsetud ja kohandatud.  

  • Asjakohane: teie olulised kogemused peaksid olema esile tõstetud ja põhjalikumalt kirjeldatud. Põhimõte „panen kõik kirja ja las lugeja otsustab“ ei pruugi olla reaalses värbamisprotsessis alati parim lahendus. 
  • Hoolitsetud: mõned CV ülelugemisele kulutatud minutid võivad edu tõenäosust märkimisväärselt suurendada! 
  • Kohandatud: CV-d koostades on ülioluline esitleda oma kogemusi nii, et lugeja mõistab teie potentsiaali ja ülekantavaid oskusi.

Pidage meeles, et teil on vabadus otsustada, kuidas end esitlete – maailma eri paigus võivad CV-dele kehtida erinevad ootused ja tavad. 

Edukas avaldus 

Soovitame teil töökohaavalduse kohandamisel lähtuda soovitud ametikohast. Põhjalikult ette valmistatud avalduses kasutatakse töökuulutuse põhielemente, mis seotakse teie kui kandidaadiga. Kirjeldage oma pädevust selle ametikoha nõuetele vastamisel ja olge motivatsiooni käsitledes konkreetne. See on täiusliku sobivuse tagamiseks väga tähtis.

Teie avaldus peaks olema võimalikult ehe ja usutav – nii jätate endast usaldusväärse mulje. Samas võite teistest selgelt eristuda ka siis, kui suudate tõestada, et olete näiteks analüütiline või suure töövõimega, sidudes oskused reaalsete töökogemustega.

Recommended for you