Skip to content

Kjølesystemer for kraftoverføring

Du bør vurdere å bruke aluminiumprofiler og -komponenter til å kjøle ting ned når kraftgenereringen skaper for mye varme.

windmill on agriculturual land

Kraftoverføring krever en hel infrastruktur for overføring av energi. Aluminium spiller en rolle i denne infrastrukturen i en eller annen form.

På vindfarmer bruker man kjølende aluminiumprofiler til å lede bort overskuddsvarme fra omformere og annet utstyr. Kraftstasjoner krever store kabinetter for å overføre de enorme energimengdene og de benytter også våre motorhus og samleskinner i energiforsyningskjedene.

Hydro tilbyr teknologier og komponenter som kjøler eller beskytter utstyr i energiforsyningskjeden, f.eks.:

Avansert kjøleteknologi

Hydro har utviklet en høyytelses, kostnadseffektiv løsning for væskekjøling basert på aluminiumprofiler i kombinasjon med vår friksjonssveisingsteknologi.

Varmeavløp

Vi tilbyr det mest avanserte og bredeste utvalget av varmeavløp på markedet og kan dermed dekke ethvert behov i forbindelse med kraftoverføring. Friksjonssveisede, luftkjølte varmeavløp er termisk mer effektive og har høyere kvalitet enn limte eller pressede finneprodukter, og samtidig gir de finneforhold på 48:1 og bedre.

Hus og andre ekstruderte produkter

Vi tilbyr design, produksjon, støping og sluttarbeid i kombinasjon med et bredt utvalg av ulike standardlegeringer. Vi kan også designe en legering for dine spesifikke behov.

Recommended for you