Skip to content
Kontakt oss for å få vite mer om vårt produktutvalg innenfor HVACR
Mikrokanalvarmevekslere Aluminium først i finne-/rørkonstruksjoner Ledningssett Rør-/skallvarmevekslere
Grunnprinsippene for å kjøle en motor eller å varme opp en bilkupé ikke har endret seg mye de siste 50 årene, men de teknologiske fremskrittene har vært enorme. – Det er veldig spennende for ingeniører, sier Martin Bauer.