Skip to content

Ledningssett for vekselstrøm i aluminium

Et ledningssett i aluminium er et alternativ til kobber som kan redusere vekten og minske kostnadene for luftkondisjoneringsenheten din.

black tubes

Lavere vekt per lengde

Når du bruker aluminium i stedet for kobber til dine HVAC&R-ledningssett, minsker du vekten per lengde betydelig. Det er fordelaktig ved installasjon og transport. Aluminium er også kostnadseffektivt og fullstendig gjenvinnbart.

Hydro tilbyr sugeledninger med isolasjon, og væskeledninger med eller uten isolasjon. Denne isolasjonen er M1 flammehemmende og kan leveres med metermerking. Du kan også bestille ledninger med polyamid Hycot-belegg, den mest robuste løsningen på markedet.

Ledningssett med lite vedlikehold og ubetydelig korrosjon

HyLife® aluminiumledninger gir deg den optimale kombinasjonen av legeringer og egenskaper for HVAC&R-produkter. Vi har testet disse ledningene grundig i våre laboratorier og vi kan garantere at HyLife®-produktene vil vare lenger enn selve luftkondisjoneringsenheten – uten vedlikehold og korrosjon.

Er du usikker på hvordan du skal installere ledningssett i aluminium? Bruk de nedlastbare retningslinjene som en hjelp i installasjonsprosessen.

Recommended for you